İçsel Motivasyon

Motivasyon, biliş ve davranış boyutunda kişiyi harekete geçiren, öğrenmeyi ve insanın hayattaki beklentilerini karşılamasına olanak tanıyan itici bir güçtür.

Motivasyon, kendini harekete geçirebilme gücüdür.

İçsel Motivasyon ise, dışsal etki ve engellere bağlı olmaksızın, kişinin kendisi ile ilgili olan motivasyonudur ve kişisel faydayı içerir. Kişi bir davranışı dışarıdan alacağı ödül için değil kendisi için yapar.

Hayatın kendi yaptığımız seçimlerle şekillendiği farkındalığının içselleştirildiği bu eğitimde, yaptığımız seçimlerin sorumluluğunu alarak, yeterliliklerimizi geliştirerek içsel motivasyonumuzun artmasını hedefliyoruz.

Pragya Akademi tarafından hazırlanan “İçsel Motivasyon” eğitimi ile, yolculuğumuzun kaptanı kendimiz olmayı ve kendi motivasyonumuzu nasıl yönetebileceğimizi öğreniyoruz.

Üzerinde çalışacağımız konu başlıkları:

  • Amaç Belirleme
  • Bu amaca ulaşmak için hangi yolların bize daha uygun olduğunu keşfetme
  • Dışsal etki ve engellerden bağımsız hareket edebilme
  • Farklı paradigmaları keşfetme
  • Sınırlayıcı inanç kalıplarından uzaklaşma
  • Yaratıcılığı ortaya çıkarma

Yorumlara kapatılmıştır.