Neden Pragya Akademi

PRAGYA Akademi eğitimleri, bireysel gelişim eğitimleri olmakla birlikte sadece bireylere değil, kurumlara da önemli faydalar sağlamaktadır.

Çalışanlarının mutlu olmadığı bir kurum yeni vizyonlar yaratıp hedeflerine ulaşmakta zorluklar çekiyor.

Eğitimler sonrasında kurumların kazanımları aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

  • Çalışanlar eğitim sürecinde ve sonrasında farkındalıklarının artması sonucunda, daha mutlu insanlar olarak işlerine keyifle gidiyorlar ve en önemlisi içsel motivasyonları artıyor. Bu da yaratıcılıklarını artırarak, üretimlerine pozitif katkı sağlıyor.
  • Çalışanlar arasında takımdaşlık ruhu artıyor. Bireyler karşısındaki kişinin özünü gördüklerinde, hissettiklerinde kendileri ile aynı olduklarını yani BİR olduklarını fark ediyorlar. Bu da gerçek empati duygusunu yaşamalarını sağlıyor. Empati ile bütünleşen takımdaşlık ruhu, yapılan işin kalitesini ölçülebilir oranda yükseltiyor.
  • Çalışanların inisiyatif alabilme ve verebilme becerileri artıyor. Özellikle yöneticilerin işleri delege edebilme yeteneği, kendine ve karşısındakine güven duygusuyla birlikte gelişiyor. İşlerin işleyişi, zamanlama, üretim ve hizmet kalitesi de buna bağlı olarak artış gösteriyor.
  • Çalışanın farkındalığı artıkça; iş yerinde sıklıkla yapılan suçlamalar ve mazeretler ortadan kalkıyor. Çalışan, suçlamadan ve bahane bulmadan çözüm odaklı bir çalışma disiplinine giriyor. Gelişen sorumluluk bilinciyle gücünü eline alan çalışan, kendisini özgür hissederek yaratıcılığını arttırıyor.
  • Çalışanların anda kalma potansiyellerini farketmeleri, işe olan konsantrasyonu artırarak yapılan işin kalitesini yükselttiği gibi yapılan işin süresini de minimum düzeye çekiyor. Aynı zamanda çalışan, yaptığı işten daha fazla keyif alarak başarısını deneyimliyor. Bu da tüm şirket verimliliğini olumlu etkiliyor.

PRAGYA Akademi, eğitmenlerinin 14 yıllık deneyimleri doğrultusunda, kurumların ihtiyaçlarını belirleyerek şirkete özel butik eğitimler hazırlamaktadır.